I Dörröd är det många som håller på med hästsport – ridning och körning. Eftersom terrängen är kuperad är den idealisk för att hålla hästar i god form.
Problemet är att det finns få destinerade ridvägar.
Det finns en grupp i byn som undersöker möjligheterna att anlägga permanenta ridvägar för att förhindra skador i skog och mark, ge ryttare och kuskar trygga vägar utan biltrafik.
Detta projekt är inte enkelt att lösa eftersom det kräver både investeringar och godkännande i många instanser – kommun, markägare etc.
Men om man inte har en vilja så händer inget.
Vi tror att med utbyggda ridvägar så kan hästnäringen i området utvecklas och ge fler än Dörrödsborna möjlighet att uppleva en fantastisk natur på hästryggen eller på kuskbocken.